Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på SLAN.nu samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss länka till din hemsida. Vid inskick utav länk tillhandahålls E-post och Namn.

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med en länk på vår hemsida. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer NI ha min information?

Så länge länken finns uppe på vår sajt behöver vi ha kontaktuppgifter till länkhållaren för att kunna kontakta vid eventuella ändringar, förfrågningar eller andra frågor vi kan ha som vi vill ställa länkhållaren.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige. Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vart har NI min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Som användare av SLAN.nu:s webbplats har du rätt att kräva insyn i behandling av personuppgifter. Du kan också begära korrigeringar, ändringar, begränsingar eller borttaggande av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Detta omfattar inte eventuella uppgifter vi behöver spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. När behandlingar utav personuppgifter är baserade på samtycke kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du inte tycker att SLAN.nu uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att överklaga till aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs via datainspektionens kontaktsida som finns på webbadressen: http://www.datainspektionen.se.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 15 August 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress: kontakt[snabela]slan.nu.