Kolloidalt silver

Kolloidalt silver

Vattenrening med kolloidalt silver är något som genomförs varje dag världen över. Vattenreningen kan göras på många olika sätt dock så finns det några som kan råda en att göra …